NBH:s guide till opinionsbildare inom B2B: Bygg varumärkeskännedom och öka försäljningen med en expert inom din bransch!

feb 22, 2023 |
Vi gör marknadsföring i Kina lätt med våra expertguider

En het trend inom B2B-sektorn är den omvandling av marknadsföringen som många företag genomgår.

Digital marknadsföring har blivit allt viktigare för B2B-företag i allmänhet, och för dem som siktar på den kinesiska marknaden i synnerhet.

I den här guiden berättar NBH om Influencer Marketing för B2B, i Kina ofta kallat KOLs (Key opinion leaders) eller bara Opinion Leaders.

 • LinkedIn
 • Facebook
Digital kommunikation. Bild: Adobe Stock

Digital marknadsföring för B2B

Kinesiska konsumenter tenderar att vara mer mottagliga för digitala trender och anpassar sig snabbt till en ständigt föränderlig miljö. När människor i västvärlden tänker på Influencer Marketing tänker de på B2C.

Inom B2B har affärsrelationerna länge varit mer traditionella, i form av deltagande i mässor och event samt utdelning av visitkort. Den digitala omvandling som har ägt rum inom B2C har inte fått samma genomslag inom B2B, förrän nu.

Denna trend har många förklaringar, främst den digitala utvecklingen, men pandemin kan också vara svaret på denna snabba förändring.

Fysiska möten är naturligtvis fortfarande viktiga, men att lägga till en digital närvaro har blivit allt viktigare.

 • LinkedIn
 • Facebook

KOLs, även kallade opinionsledare, för B2B i Kina

Samarbeten med opinionsbildare inom B2B har kommit att bli en viktig del av marknadsföringsstrategin i Kina. Kina har byggt många plattformar som riktar sig till specifika branscher. Du kanske känner igen digitala plattformar som WeChat, Weibo och Baidu, men det finns också många andra möjligheter och plattformar att arbeta med.

För att ge några exempel…

 • Zhihu är Kinas största plattform för frågor och svar och har ett brett utbud av branschfolk som ger gedigen information och som miljontals användare litar på. Zhihu bör vara en av de mest prioriterade plattformarna om du som B2B-företag vill öka din digitala närvaro. Läs vår guide till Zhihu här.

 • Bilibili är en av Kinas största videoplattformar. Plattformen efterfrågar kvalitetsinnehåll och attraherar ett brett spektrum av målgrupper och branscher. På den här plattformen har du möjlighet att tänka ”utanför boxen” och pusha videoinnehåll. Läs vår guide till Bilibili här.

 • Douyin är ”Kinas” Tiktok. Här kan du känna dig förvirrad, kan det verkligen vara för B2B? Svaret är ja. I Kina har Tiktok-plattformen en längre historia än i västvärlden och används ofta för utbildnings- och forskningsändamål. Douyin har ett brett spektrum av användare i olika åldrar. Läs NBH:s Douyin-guide här.

Detta är bara några exempel på hur du kan öka din närvaro på nätet.

Att samarbeta med en opinionsbildare och driva kampanjer är ett effektivt sätt att öka din synlighet, sprida ditt budskap, vinna trovärdighet och fler leads.

För hur ska din målgrupp hitta dig om du inte låter dem veta att du finns?

 • LinkedIn
 • Facebook
Kina nr 1. Plattform för frågor och svar – Zhihu. Bild: Adobe Stock

Välj en ”stjärna” inom din bransch

Kinas digitala landskap är komplext och varierar mellan olika geografiska områden, sektorer och målgrupper. Använd därför alltid en opinionsbildare med lokal anknytning.

Även om det finns stora likheter mellan mer traditionell KOL-marknadsföring inom B2C och Opinion Leaders inom B2B, finns det också några viktiga skillnader.

Inom B2B är målet först och främst att bygga förtroende inom ditt målområde. För det andra att nå ut till så många potentiella intressenter som möjligt. Valet av opinionsbildare bör därför göras med dessa två faktorer i åtanke.

För att öka trovärdigheten och förtroendet bör du välja en person med gott rykte, som till exempel är expert inom det område där du är verksam. Det kan vara en person med lång yrkeserfarenhet, en forskare eller ett viktigt namn i branschen.

Om du är verksam inom vindkraft kan en lokal forskare med hög trovärdighet vara ett alternativ. Inom läkemedelsindustrin kan det vara läkare etc.

 • LinkedIn
 • Facebook
NBH fallstudie. Skandinaviskt B2B-företag med lösningar för produktion och automatisering.

Uppskatta inte värdet av att samarbeta med en opinionsledare

Precis som all marknadsföring handlar det om att värdera kostnaden mot den potentiella effekten. De möjligheter som ett samarbete med en opinionsbildare kan ge är enorma. Och de kan skapa mervärde för ditt företag.

Opinionsledare är den nya verkligheten i Kina. Och frågan bör kanske inte vara om det är för kostsamt att samarbeta med dem, utan snarare om man har råd att låta bli.

Marknaden har förändrats och att stå still innebär oftast att man hamnar på efterkälken.

Ready to reach the
Chinese market online?

Book a free consultation with NBHs experts to assess the right way forward for your company toward China’s digital market.

YOUR CHINA BRAND TEAM

We are experts in how to target your digital marketing in China.