loader image

Hope

Sverige

Uppdrag

Skapa och öka varumärkesmedvetenheten hos kinesiska konsumenter

Kommunicera HOPEs värderingar för kinesisk publik

Bygga och upprätthålla relationer med kinesiska modeälskare

Ta emot användargenererat innehåll som lokaliserad innehållskälla

VÅRT ARBETE

Sätta upp en innehållsplan och kommunikationsvinkel som återspeglar HOPEs värden

Arbeta med valda KOLs för produktlansering

Utveckla kampanjen "Skapa din egen stil med HOPE"

Marknadsför kampanjen på HOPE:s konton på sociala medier

RESULTAT

%

WeChat-följare

Weibo intryck

%

Deltagandegrad

Showcase

Dela detta