loader image

Svenskt Trä

Sverige

Uppdrag

Lyfta varumärket och öka varumärkesmedvetenheten

Främja vikten av hållbarhet och Sveriges ledande position i branschen

VÅRT ARBETE

Varumärkesstrategi för Kina, som täcker kundresa, nyckelbudskap, innehållspelare och innehållsplan skräddarsydd för den kinesiska målgruppen

Omdesigna WeChat-kontot

Skapande och genomförande av kampanjer på sociala medier

Publicera PR-nyheter på nyheter och branschmedier

RESULTAT

%

Weibo Följare

WeChat-annonsexponeringar

PR-exponeringar

Showcase

Dela detta