loader image

Vår integritetspolicy

Denna webbplats www.nbh.se ("Site") drivs av Nordic Business House AB. Den här principen gäller endast för den webbplats där den publiceras. Vi tar våra webbplatsanvändares integritet och säkerheten för deras personuppgifter på största allvar och är engagerade i bästa praxis.

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vilken information samlar vi in?

Ibland kan vi begära att du frivilligt förser oss med personuppgifter, eller så kan du välja att ge oss dina personuppgifter genom att skicka e-post till oss via avsnittet "Kontakt" på denna webbplats. I allmänhet begärs eller tillhandahålls denna information när du vill att vi ska ge dig information.

Vi kan samla in följande information om dig när du använder denna webbplats:

  • Namn
  • E-post
  • företag
  • IP-adress (en unik identifierare för din dator eller annan enhet)
  • Id för mobila enheter

Hur använder vi den?

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att komma i kontakt med dig och förse dig med material och information som du begärde

NBH kan också samla in och lagra aggregerad eller anonym information om en användares interaktion med webbplatsen.

Vi kan använda denna aggregerade eller anonyma information som vi samlar in om våra kunder, trafikmönster och relaterad webbplatsinformation för att bättre utforma vår webbplats och dela med välrenommerade tredjepartsleverantörer. Observera att aggregerad och anonym information inte är personlig information och inte direkt eller indirekt kan identifiera en person på egen hand.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

För din bekvämlighet kan denna webbplats innehålla länkar till andra webbplatser såväl som till våra respektive sociala mediekonton. Denna integritetspolicy gäller inte för dessa andra webbplatser. Vi rekommenderar att du läser respektive integritetsmeddelanden för att få information om datainsamling och databehandling.

DELA DIN INFORMATION

Hur länge behåller vi din information?

Vi behåller endast dina personuppgifter så länge vi behöver, för att kunna använda dem av de skäl som anges i detta integritetsmeddelande och så länge vi är skyldiga att behålla dem enligt lag. Efter en jobbansökan kan vi till exempel behålla din information för att informera dig om andra möjligheter som blir tillgängliga; Vi kommer dock endast att behålla dina uppgifter under en begränsad period och dina uppgifter kommer inte att hållas längre än vad som rimligen är nödvändigt eller enligt vad som krävs enligt lag.

SÄKERHET

Hur skyddar vi din information?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter som lämnas ut till oss hålls säkra, korrekta och uppdaterade och hålls endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka de används.

BARNS INTEGRITET

Denna webbplats är inte avsedd eller utformad för att locka barn under 16 år. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från eller om någon person under 16 år. Om du är under 16 år och vill ställa en fråga eller använda denna webbplats på något sätt som kräver att du skickar in dina personuppgifter, vänligen få din förälder eller vårdnadshavare att göra det för din räkning.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att fråga:

1. för en kopia av de personuppgifter vi har om dig, och uppgifter om hur vi behandlar dina personuppgifter;
2. att få eventuella felaktigheter i dina personuppgifter korrigerade;
3. att få dina personuppgifter raderade, eller för att vår användning av dem ska begränsas (till exempel om dina preferenser ändras eller om du inte vill att vi ska skicka dig den information du har begärt).

Vänligen kontakta oss med hjälp av de uppgifter som anges nedan om du vill utöva någon av dessa rättigheter.

HUR DU KONTAKTAR OSS

Om du vill utöva någon av dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter eller om du har några frågor om hur vi använder dina personuppgifter, vänligen meddela oss genom att skicka [email protected]

Dela detta