NBH-Guide: Hur viktigt är Weibo för din närvaro på nätet i Kina?

NBH-Guide: Hur viktigt är Weibo för din närvaro på nätet i Kina?

Kinas sociala medier kan för många beskrivas som en djungel och förvirrande att navigera i. Men om du har varit involverad i Kina ett tag har du förmodligen hört talas om Weibo.  

Det är en plattform för sociala medier som lätt kan beskrivas som en "mikroblogg". Weibo var tidigare, vid sidan av WeChat, den viktigaste plattformen för varumärkesbyggande i Kina, och många kanske undrar om Weibo fortfarande är relevant eller om det är en återvändsgränd?

I den här guiden går NBH tillbaka till "grunderna" och talar om Weibo, som faktiskt kom före WeChat och fortfarande spelar en stor roll i det digitala Kina.

Vad är Weibo? - Weibo jämfört med Twitter  

Sina Weibo (är en plattform för sociala medier som lanserades 2009 av Sina Corporation, ett kinesiskt teknikföretag. Den kallas ofta för det "kinesiska Twitter" eftersom den gör det möjligt för användarna att skicka korta meddelanden till sina följare. 

Men till skillnad från Twitter tillåter Weibo också att användarna lägger upp längre meddelanden och laddar upp foton och videor. Precis som på Twitter kan du följa andra användare, företag och kändisar. 

Weibo har blivit en av de mest populära sociala medierna i Kina med 582 miljoner månatliga användare. Det har också blivit ett viktigt verktyg för företag och offentliga personer för att komma i kontakt med sin publik.

Trots sina likheter med Twitter har Weibo anpassat sig till den kinesiska marknaden genom att införa funktioner som online-shopping, spel och andra underhållningsalternativ. 

Källa: Statista 2022

Varför använda Weibo som verktyg för digital marknadsföring?

Weibo kan vara ett värdefullt verktyg för företag som vill komma i kontakt med kinesiska konsumenter. Genom att skapa högkvalitativt innehåll och använda Weibos annonseringsfunktioner kan du effektivt nå och engagera dig med din målgrupp på denna plattform.

NBH ger dig våra tre främsta skäl:

Hög engagemang: Weibo-användarna är mycket aktiva på plattformen, och många kollar appen flera gånger om dagen. Detta innebär att företagen kan förvänta sig en hög grad av engagemang för sina inlägg.

Marknadsföring av influencers: Weibo har ett stort antal KOL:s (Key Opinion Leaders), som är inflytelserika användare med stor följarskara. Genom att samarbeta med KOL:s på Weibo kan företag marknadsföra sina produkter eller tjänster till en bredare publik och öka varumärkeskännedomen.

Återkoppling i realtid: Weibo gör det möjligt för företag att kommunicera med sina kunder i realtid och svara på kommentarer och feedback. Detta kan hjälpa företag att förbättra kundnöjdheten och bygga upp kundlojalitet.

Ökad SEO: Genom att bibehålla varumärkesexponering, länkbyggande och social signal på Weibo bidrar det till ditt övergripande SEO-arbete i Kina.

Svenska ambassaden i Peking och Kesko på Weibo.

Är Weibo död som marknadsföringsverktyg?

Weibo är fortfarande ett bra marknadsföringsverktyg i Kina, trots att vissa anser att det är lika "föråldrat" som Facebook. Faktum är att Weibo fortfarande lockar en stor ung användarbas och behåller sin popularitet tack vare sitt höga engagemang.

Men i takt med att de sociala medierna i Kina fortsätter att expandera har företagen nu fler plattformsalternativ än någonsin tidigare när de ska etablera en närvaro på nätet i landet. Frågan är alltså snarare vilka plattformar som passar bäst för dig.

Varför har Weibo ett så stort engagemang bland sina följare?

Weibo har blivit en plattform som sprider nyheter, lyfter fram politik, kändisskvaller, sprider hashtaggar med viktiga sociala budskap, diskuterar klimatfrågan eller delar kunskap om en viss bransch eller produkt.

B2C-varumärket har olika exempel på att lyfta "problem" eller sociala frågor på Weibo. Till exempel har firandet av kvinnodagen på Weibo ofta ett bra exempel på när vissa varumärken är villiga att ta ett mer okonventionellt tillvägagångssätt. Den här trenden har observerats i Kina under de senaste åren och kan fungera som en användbar barometer för varumärken som vill få en inblick i sociala frågor i landet.

#HERSHE

Hershey, ett amerikanskt chokladmärke, nådde stora framgångar med lanseringen av en kollektion med HERSHE-tema (HER-SHE) i begränsad upplaga, som en del av deras SHEROES-kampanj (SHE-HEROES). Kampanjen firade Internationella kvinnodagen genom att lyfta fram tre kvinnor som har bidragit positivt till samhället: naturfotografen Xu Keyi, volontärläraren Wan Lijun och den unga konstnären Wu Xixia.

Som ett resultat av detta blev hashtaggen #HERSHE allmänt spridd och fick över 400 miljoner läsningar.

Hersheys kampanj för IWD China 2023.

Ett annat exempel är det kinesiska märket NEIWAI内外 som har flera exempel på att skapa kampanjer med ett mer okonventionellt tillvägagångssätt. Den senaste kampanjen var en kampanj för att belysa våld mot kvinnor, med både videoreklam och bilder, som fick stor spridning och blev ett hett ämne på weibo.

Neiwai på Weibo

Är Weibo relevant för B2B-business?

Det är lätt att anta att Weibo i första hand är en plattform som liknar Twitter, med fokus på socialt engagemang, opinionsbildning och delning av åsikter. Som vi beskrev ovan finns det dock betydande skillnader mellan plattformarna. Och för B2B-sektorn finns det en stor potential om man använder den på rätt sätt.

Här är några av de viktigaste fördelarna:

Bred användarbas: Weibo har en stor användarbas av yrkesverksamma och företag, vilket ger tillgång till potentiella B2B-kunder.

  • Exponering av varumärket: Weibo ger företag möjlighet att marknadsföra sitt varumärke genom olika innehållsformat, vilket ökar synligheten bland kinesiska B2B-publikgrupper.
  • Engagemang och interaktion: Weibo gör det möjligt för företag att engagera sig med sin målgrupp genom kommentarer, gilla, dela och direkta meddelanden, bygga relationer och få insikter.
  • Tankeledarskap: Weibo hjälper till att etablera ett tankeledarskap genom att dela med sig av branschinsikter och värdefullt innehåll, vilket positionerar företaget som en auktoritet inom branschen.
  • Kinesiskt språk och kultur: Weibo är utformat för den kinesiska marknaden, vilket möjliggör effektiv kommunikation och anpassning till lokala marknadsstrategier.

Slutligen, gör ingen åldersdiskriminering...

Weibo är en utmärkt övervakningsplattform om du vill hålla dig uppdaterad om det senaste i Kina, både när det gäller samhället och trender. Plattformens starka lokala närvaro och tydliga lokala profil är perfekt för att öka din trovärdighet. Det finns för närvarande inga signaler om att den är död eller föråldrad.

Plattformen utvecklas men är fortfarande relevant!

Om du menar allvar med din satsning i Kina rekommenderar vi att du åtminstone bekantar dig med Weibo och funderar på hur det kan vara till nytta för ditt företag.

NBH Guide to B2B Opinion Leaders: Bygger varumärkeskännedom och ökar försäljningen med en expert inom din bransch!

NBH Guide to B2B Opinion Leaders: Bygger varumärkeskännedom och ökar försäljningen med en expert inom din bransch!

En trend inom B2B-sektorn är den marknadsföringsomvandling som många företag genomgår. 

Digital marknadsföring har blivit allt viktigare för B2B-företag i allmänhet, och för dem som siktar på den kinesiska marknaden i synnerhet. 

I den här guiden talar NBH om Influencer Marketing för B2B, som i Kina ofta kallas KOLs (Key opinion leaders) eller bara Opinion Leaders.

Digital kommunikation. Bild: Adobe Stock

Digital marknadsföring för B2B

Kinesiska konsumenter tenderar att vara mer mottagliga för digitala trender och anpassar sig snabbt till en ständigt föränderlig miljö. När människor i västvärlden tänker på Influencer Marketing tänker de på B2C.

Inom B2B har affärsrelationerna länge varit mer traditionella, i form av deltagande i mässor och evenemang och utdelning av visitkort. Den digitala omvandling som skett inom B2C har inte fått samma genomslag inom B2B, förrän nu.   

Det finns många förklaringar till denna trend, främst den digitala utvecklingen, men pandemin kan också vara svaret på denna snabba förändring.

Fysiska möten är naturligtvis fortfarande viktiga, men det har blivit allt viktigare att lägga till en digital närvaro.

KOL:s alias opinionsbildare för B2B i Kina

Samarbeten med opinionsbildare inom B2B har blivit en viktig del av marknadsföringsstrategin i Kina. Kina har byggt upp många plattformar som är inriktade på specifika branscher. Du kanske känner igen digitala plattformar som WeChat, Weibo och Baidu, men det finns också många andra möjligheter och plattformar att arbeta med. 

För att ge några exempel...

  • Zhihu är Kinas största plattform för frågor och svar och har ett stort antal branschfolk som ger gedigen information och som miljontals användare litar på. Zhihu bör vara en av de mest prioriterade plattformarna om du som B2B-företag vill öka din digitala närvaro. Läs vår guide till Zhihu här.

  • Bilibili är en av Kinas största videoplattformar. Plattformen bjuder in till kvalitetsinnehåll och lockar till sig ett brett utbud av målgrupper och branscher. På den här plattformen har du möjlighet att tänka "utanför boxen" och pusha videoinnehåll. Läs vår guide till Bilibili här.

  • Douyin är "Kinas" Tiktok. Här kan du känna dig förvirrad, kan det verkligen vara för B2B? Svaret är ja. I Kina har Tiktok-plattformen en längre historia än i västvärlden och används ofta i utbildnings- och forskningssyfte. Douyin har ett brett spektrum av användare i olika åldrar. Läs NBH Douyin Guide här.

Detta är bara några exempel på hur du kan öka din närvaro på nätet.

Samarbete med en opinionsbildare och kampanjer är ett effektivt sätt att öka din synlighet, sprida ditt budskap, få trovärdighet och fler leads.

Hur ska din målgrupp kunna hitta dig om du inte låter dem veta att du finns?

Kinas nr 1. Plattform för frågor och svar - Zhihu. Bild: Adobe Stock

Välj en "stjärna" i din bransch

Kinas digitala landskap är komplext och varierar mellan olika geografiska områden, sektorer och målgrupper. Använd därför alltid en opinionsbildare med lokal anknytning.

Även om det finns stora likheter mellan mer traditionell B2C KOL-marknadsföring och Opinion Leaders inom B2B finns det också några viktiga skillnader.

Inom B2B är målet först och främst att bygga upp ett förtroende inom ditt målområde. För det andra att nå ut till så många potentiella intressenter som möjligt. Valet av opinionsbildare bör därför göras med dessa två faktorer i åtanke.

För att öka trovärdigheten och förtroendet bör du välja en person med gott rykte, som till exempel är expert på det område där du är verksam. Det kan vara en person med lång yrkeserfarenhet, en forskare eller ett viktigt namn inom branschen.

Om du är aktiv inom vindkraft kan en lokal forskare med hög trovärdighet vara ett alternativ. Inom läkemedelsbranschen kan det vara läkare osv.

NBH:s fallstudie. Skandinaviskt B2B-företag som erbjuder lösningar för produktion och automatisering.

Uppskatta inte värdet av att samarbeta med en opinionsbildare

Precis som i all marknadsföring handlar det om att värdera kostnaden i förhållande till den potentiella effekten. De möjligheter som ett samarbete med en opinionsbildare kan ge är enorma. Och de kan ge ditt företag ett mervärde.

Opinionsbildare är den nya verkligheten i Kina. Frågan borde kanske inte vara om det är för dyrt att samarbeta med dem, utan snarare om man har råd att låta bli.

Marknaden har förändrats och att stå stilla innebär oftast att man hamnar på efterkälken.