NBH Guide: B2B Opinion Leaders - Öka din varumärkeskännedom i Kina!

NBH Guide: B2B Opinion Leaders - Öka din varumärkeskännedom i Kina!

En trend inom B2B-sektorn är den marknadsföringsomvandling som många företag genomgår. 

Digital marknadsföring har blivit allt viktigare för B2B-företag i allmänhet, och för dem som siktar på den kinesiska marknaden i synnerhet. 

I den här guiden talar NBH om Influencer Marketing för B2B, som i Kina ofta kallas KOLs (Key opinion leaders) eller bara Opinion Leaders.

Digital kommunikation. Bild: Adobe Stock

Digital marknadsföring för B2B

Kinesiska konsumenter tenderar att vara mer mottagliga för digitala trender och anpassar sig snabbt till en ständigt föränderlig miljö. När människor i västvärlden tänker på Influencer Marketing tänker de på B2C.

Inom B2B har affärsrelationerna länge varit mer traditionella, i form av deltagande i mässor och evenemang och utdelning av visitkort. Den digitala omvandling som skett inom B2C har inte fått samma genomslag inom B2B, förrän nu.   

Det finns många förklaringar till denna trend, främst den digitala utvecklingen, men pandemin kan också vara svaret på denna snabba förändring.

Fysiska möten är naturligtvis fortfarande viktiga, men det har blivit allt viktigare att lägga till en digital närvaro.

KOL:s för B2B i Kina

Samarbeten med opinionsbildare inom B2B har blivit en viktig del av marknadsföringsstrategin i Kina. Kina har byggt upp många plattformar som är inriktade på specifika branscher. Du kanske känner igen digitala plattformar som WeChat, Weibo och Baidu, men det finns också många andra möjligheter och plattformar att arbeta med. 

För att ge några exempel...

  • Zhihu är Kinas största plattform för frågor och svar och har ett stort antal branschfolk som ger gedigen information och som miljontals användare litar på. Zhihu bör vara en av de mest prioriterade plattformarna om du som B2B-företag vill öka din digitala närvaro. Läs vår guide till Zhihu här.

  • Bilibili är en av Kinas största videoplattformar. Plattformen bjuder in till kvalitetsinnehåll och lockar till sig ett brett utbud av målgrupper och branscher. På den här plattformen har du möjlighet att tänka "utanför boxen" och pusha videoinnehåll. Läs vår guide till Bilibili här.

  • Douyin är "Kinas" Tiktok. Här kan du känna dig förvirrad, kan det verkligen vara för B2B? Svaret är ja. I Kina har Tiktok-plattformen en längre historia än i västvärlden och används ofta i utbildnings- och forskningssyfte. Douyin har ett brett spektrum av användare i olika åldrar. Läs NBH Douyin Guide här.

Detta är bara några exempel på hur du kan öka din närvaro på nätet.

Samarbete med en opinionsbildare och kampanjer är ett effektivt sätt att öka din synlighet, sprida ditt budskap, få trovärdighet och fler leads.

Hur ska din målgrupp kunna hitta dig om du inte låter dem veta att du finns?

Kinas nr 1. Plattform för frågor och svar - Zhihu. Bild: Adobe Stock

Välj en "stjärna" i din bransch

Kinas digitala landskap är komplext och varierar mellan olika geografiska områden, sektorer och målgrupper. Använd därför alltid en opinionsbildare med lokal anknytning.

Även om det finns stora likheter mellan mer traditionell B2C KOL-marknadsföring och Opinion Leaders inom B2B finns det också några viktiga skillnader.

Inom B2B är målet först och främst att bygga upp ett förtroende inom ditt målområde. För det andra att nå ut till så många potentiella intressenter som möjligt. Valet av opinionsbildare bör därför göras med dessa två faktorer i åtanke.

För att öka trovärdigheten och förtroendet bör du välja en person med gott rykte, som till exempel är expert på det område där du är verksam. Det kan vara en person med lång yrkeserfarenhet, en forskare eller ett viktigt namn inom branschen.

Om du är aktiv inom vindkraft kan en lokal forskare med hög trovärdighet vara ett alternativ. Inom läkemedelsbranschen kan det vara läkare osv.

NBH:s fallstudie. Skandinaviskt B2B-företag som erbjuder lösningar för produktion och automatisering.

Underskatta inte värdet av att samarbeta med Opinion Leaders i Kina

Precis som i all marknadsföring handlar det om att värdera kostnaden i förhållande till den potentiella effekten. De möjligheter som ett samarbete med en opinionsbildare kan ge är enorma. Och de kan ge ditt företag ett mervärde.

Opinionsbildare är den nya verkligheten i Kina. Frågan borde kanske inte vara om det är för dyrt att samarbeta med dem, utan snarare om man har råd att låta bli.

Marknaden har förändrats och att stå stilla innebär oftast att man hamnar på efterkälken.