Vid inträde på den kinesiska marknaden – behärska den kinesiska reklamlagen eller anlita någon som har kunskaperna

apr 28, 2021 |
Ta nästa steg i din marknadsföring i Kina med våra Insights

Att hitta rätt mix av kanaler är relativt enkelt i Kina. Det finns ett fåtal stora aktörer på marknaden som ditt varumärke behöver vara närvarande hos, beroende på syfte och målgrupp. Men för att driva trafik och engagemang är innehåll avgörande. Som på alla andra marknader oavsett vilken plattform som används.

Det som är viktigt att tänka på när man går in i Kina och börjar kommunicera med marknaden är att man har ett content-team som förstår och är uppdaterat med de kinesiska lagarna och bestämmelserna.

Ett av de vanligaste misstagen som utländska varumärken, både inom B2B och B2C, gör när de kommer till Kina är att det globala innehållet direkt översätts till kinesiska och implementeras på marknaden. Det finns två aspekter på detta: för det första kanske innehållet inte passar den kinesiska marknaden och det segment som du talar till. Dessutom kanske innehållet inte är förenligt med de kinesiska reklamreglerna.

  • LinkedIn
  • Facebook

Under 2015 uppdaterade den kinesiska regeringen reklambestämmelserna för att skydda de kinesiska konsumenternas intressen, hälsa och säkerhet. Begränsning av den typ av påståenden som varumärken kan göra i sina reklamkampanjer. Ända sedan denna förändring har många välkända internationella varumärken, som har varit verksamma på den kinesiska marknaden under lång tid, fått böter av de kinesiska myndigheterna. Den vanligaste orsaken till böterna har varit vilseledande reklam via varumärkets egna kanaler. De flesta av dessa böter består av tryckt reklam i butiken, webbplatser och digitala inlägg i sociala medier och har varit en del av motiveringen till böterna.

Det är därför viktigt för utländska varumärken att överväga att låta professionella resurser vara en del av innehållsutvecklingsprocessen innan de genomför den.

Vi försöker lyfta fram några av de viktigaste sakerna att tänka på i denna artikel men rekommenderar att du bekantar dig med den fullständiga förordningen. En tumregel är att inte använda ”extrema ord”. I Norden är vi vana vid att använda ord som ”den bästa” eller ”den mest kända” för att marknadsföra nya produkter. Enligt Kinas reklamlag är det dock förbjudet att använda dessa superlativa formuleringar i reklam! Om varumärken använder extrema ord får de en straffpoäng och kan dömas till böter på mellan 200 000 RMB och 1 miljon RMB. För att undvika detta bör du hålla dig borta från superlativ som t.ex. mest, bäst, högst, lägst, billigast, först, senast osv. Utöver detta är det viktigt att vara extra försiktig när man använder ord som är relaterade till en ordnivå eller klass och ord som är relaterade till ett land eller en nation.

Det finns också särskilda regler för specifika produktkategorier som är viktiga att ta hänsyn till när man kommunicerar på den kinesiska marknaden. Se några av de utvalda kategorierna nedan som exempel.

Begränsningar av reklam för hälsokost

Artikel 18: Reklam för hälsokost får inte innehålla påstående eller försäkran om effekt eller säkerhet, funktioner som avser förebyggande eller behandling av sjukdom, påståenden om att den reklamerade varan är nödvändig för hälsoskydd, jämförelser med läkemedel och andra hälsokostprodukter samt användning av reklamens talesperson för rekommendation och certifiering. Även reklam för hälsokost bör märkas med ”denna produkt kan inte ersätta läkemedlet”.

Spädbarnsmjölksprodukter får inte påstås ersätta bröstmjölk

Artikel 20: Annonser i massmedia eller på offentliga platser om bröstmjölksprodukter, drycker och andra livsmedelsprodukter som påstås helt eller delvis ersätta bröstmjölk är förbjudna.

Tobaksreklam är förbjuden

Artikel 22: Tobaksreklam i massmedia, på offentliga platser, i kollektivtrafiken eller utomhus är förbjuden. Det är också förbjudet att skicka någon form av tobaksreklam till minderåriga.

Det är förbjudet att använda annonser eller offentliga meddelanden om andra varor eller tjänster för att marknadsföra tobaksvarors namn, varumärken, förpackningar etc. Detta gäller även meddelanden om omlokalisering, omprofilering och rekrytering som utfärdas av tillverkare eller försäljare av tobaksvaror.

Dryckeshandlingar får inte förekomma i alkoholreklam

Artikel 23: Alkoholreklam får inte innehålla handlingen att dricka, uppmuntra eller uppmana till drickande eller främja okontrollerat drickande, aktiviteter som att köra fordon, och antyda att alkohol kan ha funktionen att eliminera spänning eller ångest, eller öka fysisk styrka och andra effekter

Slutligen är det viktigt att notera att barn under 10 år inte får rekommendera produkter och att använda reklampersoner inte får ge rekommendationer för varor som de inte har använt tidigare eller rekommendera tjänster som de inte har fått.

Redo att nå den kinesiska digitala marknaden?

Boka en kostnadsfri konsultation med NBH:s experter för att bedöma hur ditt företag ska gå vidare på den digitala marknaden i Kina.

DITT TEAM FÖR VARUMÄRKET CHINA

Vi är experter på hur du kan rikta din digitala marknadsföring i Kina.